Pránajáma / Jógalégzés

  • Yesudian szerint azt az ősállapotban lévő potenciális erőt nevezik pránának, mely minden, a világegyetemben működő erőnek, energiának a belső okozója, csírája. Ebből ered minden élet, mozgás és tevékenység.
  • Tudtad-e, hogy…a gyógyászatban az oxigéné a legfontosabb szerep?..egy mély, hosszú lélegzetvétellel 6x, 10x annyi levegőhöz jutunk, mint a tudattalanul működő felületes légzéssel?
  • A világegyetemnek életet adó erő a prána. Jelenléte bennünk az élet, hiánya pedig a halál. Minden lélegzetkor prána járja át testünket, s beindítja annak csodálatos gépezetét. A prána által gondolkodik az agy, beszél a száj, működik a teljes emberi szervezet. A mozgáshoz szükséges erőt a prána termeli. Az elégtelen prána-bevitel, ami nem megfelelő légzésnek tudható be, a bennünk lévő élet csökkent értékű megnyilvánulásához vezet.
  • Egyszerű, ám mégis hatékony gyakorlatok állnak rendelkezésre a dinamikus pránaerők uralására.Ülj le egy székre, vagy inkább keresztbe tett lábakkal a padlóra. Hátadat és fejedet tartsd egyenesen és függőlegesen, mintha egy oszlop lenne, de kerülj minden merevséget, s próbálj lazán és könnyedén maradni. Csukott szemmel s összpontosított érzékekkel végezz lassú és mély belégzést,